Hakkımızda


Neler Yapıyoruz?

Hizmetini sunduğumuz başlıca işlerimiz.

Yapısal Hizmetler
Makrofin üyelerine ilişkide oldukları müşteri veya hedef müşterileri ile ilgili olarak onların kurumsal yapıları ve organik yapısıyla ilgili yasal çerçeve içerisinde araştırma yaparak Raporlama yapar. Ticari ve organik yapılarının uygun olup olmadıkları ve yetki ve yasalara uygunlukları ile ilgili bilgi sunar. Üyelerin ticari kabiliyetlerine hız kazandıracak ve zamanlarını en verimli kullanmalarına yardımcı olacak arka plan işi olan bu hizmetleri sunarak risklere karşı önceden tedbir almalarını sağlayarak kazandırmaktadır.
Finansal Hizmetler
Aynı konu çerçevesinde üyelerin ilişkide oldukları veya olacakları müşterileriyle ilgili olarak ödeme alışkanlıkları, finansal ilişkileri, sadakatleri gibi konuların yanı sıra sorunlu ödeme bilgilerinin ve düzeltme çabalarıyla da bilgi edinilerek sunulmaktadır. Kapasitesi ve yukarıda bahsettiğimiz özellikleri tespit edilmiş bir müşteriye karşı nasıl bir tavır alınacağını üyeler kolaylıkla belirleyebiliyorlar. Vadeli ticari risklere karşı bu bilgiler önemli bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Finansal araştırmalarda Makrofin en iyi tercihtir.
Teknik Hizmetler
İçerik Hazırlanıyor...