Hizmetlerimiz

FİRMA YAPISAL FAALİYETLER
Makrofin üyelerine ticari ilişkide oldukları mevcut müşteri veya yeni edinilecek hedef müşteri adaylarının, kurumsal şirket yapıları ve organik yapısıyla ilgili olarak yasal ilkeler çerçevesinde araştırmalar yaparak elde ettiği verileri analiz ederek üyesine raporlar.
İlgili hizmetler sonucunda araştırılması gerçekleşen firma müşterilerinin vadeli çalışma modeline uygunluğunun olup olmadığının tespit edilmesini sağlar.

FİNANSAL ANALİZ HİZMETLERİ
Yukarıda bahsettiğimiz ilgili araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda uygunluğu olumsuz tespit edilen üye müşterilerimizin gerçek ödeme alışkanlıkları ve çalışma vade aralıkları belirlenir ve ayrıca sorunlu tespit edilmiş bir müşteriye karşı nasıl tavır alınacağını üyeler kolaylıklar belirleyebilir.

FİNANSAL ARAŞTIRMALARDA MAKROFİN EN İYİ TERCİHDİR.

HİZMETLERİMİZİN AMACI;
Reel sektörde günden günde ticaretin artmasıyla beraber firmaların piyasadaki riskleri de aynı oranda artış göstermektedir. Firmalar genellikle piyasa istihbaratından bilgi toplamaya çalışmaları şu an ki konjonktürde çok sağlıklı olmamak ta beraber özellikle de bilgi kirliliğinin üst düzeylerde olduğu şu ortamda ve ayrıca güven ortamının da gün geçtikçe azaldığı bir dönemde çok da başarılı bir araştırma olmayacağı gibi olası bir batak durumlarını engellemek de neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bu sebeple de bizler piyasadaki özellikle iç piyasa da vadeli çalışma modeliyle ticaretini sürdüren firmaları tespit ederek piyasa uzmanlarımızdan oluşan güçlü bir ekiple ilgili profesyonel hizmetlerimizden yararlandırma gayretinde olduğumuzu bildirmek isteriz.